İslamofobik İçerikleri
Bildir / Bilgilendir

Proje Ekibi

Mehmet TEMREN

1983 Balıkesir doğumludur. İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sosyoloji bölümlerinden mezun olmuştur. Yerel Yönetimler bölümünde öğrenciliği devam etmektedir. Üniversite döneminde özellikle gençlik çalışmaları içerisinde yer almış, birçok vakıf, STK ve dernekte aktif olarak görev yapmıştır.

Mezuniyet sonrası kamu ve özel sektörde çeşitli görevlerde bulunmuş, birçok organizasyon ve etkinliğin koordinatörlüğünü yürütmüştür. 

Eğitim ve proje danışmanlığının yanı sıra, öğrencilik yıllarından bu yana ilgi duyduğu, hikâyecilik ve yazı alanında da uğraş vermiş, dergi ve kitap çalışmalarında bulunmuştur. Bu yazı ve hikâyelerini, ulusal ve yerel gazetelerde paylaşmış, yazılı ve görsel bültenlere toplumsal konuları içeren haberler hazırlamıştır. Yazı ve yaratıcı hikâye atölye çalışmaları yaparak, gençlerle bir arada bulunmayı ve onların heyecanlarına ortak olmayı arzu etmiştir.

Halen İstanbul Büyükşehir belediyesinde çalışmakta olup, gönüllü çalışmalarda bulunmakta, sosyal ve toplumsal konulara ilişkin faydalı etkinliklerde bulunmaya gayret etmektedir.

Evine ve iki oğluna iyi bir öğretmen, güzel bir baba olmaya gayret etmekte, iş ve mesai dışında kalan vakitlerinde çocuklarıyla oyun oynamaktadır.